Secfone Platinum
Secfone za Android
Secfone za Blackberry
Secfone za iPhone
MVCN™ Tehnologija
Vodeno Virtualno Zaprto Omrežje (MVCN™) je naša patentirana komunikacijska tehnologija, ki smo jo razvili za varno komunikacijo med končnima napravama na končnih točkah v omrežju.

Vodeno Virtualno Zaprto Omrežje (MVCN™) je naša patentirana komunikacijska tehnologija, ki smo jo razvili za varno komunikacijo med končnima napravama na končnih točkah v omrežju.

MVCN™ omogoča napravam, da komunicirajo neposredno med seboj, pri tem pa strežnik uporabijo le za preverjanje pristnosti. Takšen proces omogoča komunikacijo med končnima napravama in izključi vse šibke točke za vdor na celotni podatkovni poti.

Preverjanje pristnosi je glavna značilnost MVCN™ omrežja. Preden se začne dejanska komunikacija, se izvedejo naslednji koraki:

  • Naprave najprej izvedejo avtentikacijo z MVCN™ strežnikom.
  • Izvede se samodejna avtentikacija med končnima napravama.
  • Po uspešni avtentikaciji se vzpostavi komunikacija med končnima napravama.

MVCN™ omrežje uporablja dva tipa kodiranja, RSA za preverjanje pristnosti oz. avtentikacijo in Blowfish za enkripcijo podatkov med napravama. Med samo komunikacijo ze periodično simetrično menjavajo ključi na napravah, tako smo varnost še dodatno povišali. Z uporabo različnih tehnik za kodiranje smo zagotovili, da preverjanje pristnosti poteka na najvišjem možnem varnostnem nivoju. Med tem pa smo ohranili ravnovesje med varnostjo in hitrostjo komunikacije.

Varnost
Naročila